Camera obscura. Vis, imaginatie si banda desenata


De curând a apărut volumul Camera obscură. Vis, imaginaţie şi banda desenată al autorului Ioan Stanomir la Editura Cartea Românească, 2014.
Ioan Stanomir este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti.
Cartea de faţă este o invitaţie la călătorie. Dincolo de copertele acestui volum, se întrevede un continent de semne, lumini şi culori. Prin puterea ei de a da trup închipuirilor noastre şi de a uni cuvântul şi imaginea în cadrele ei narative, banda desenată este expresia rafinată şi unică a sensibilităţii moderne. Departe de a fi un gen minor, ea este încărcată de tradiţie şi deschisă către temeritatea experimentului. Descoperirea ei este redescoperirea propriului nostru curaj de a visa.

Am scris cartea de faţă cu sentimentul că experienţa redactării ei este omagiul pe care îl aduc complexităţii unui obiect cultural tratat cu superioritate de către adulţi. Cultura română nu are, decât în foarte mică măsură, tradiţia benzii desenate. De aici, necesitatea de a urma un impuls al lecturii îndrăgostite. Fără a avea o formaţie de artist grafic, fără a fi iniţiat în tainele bulelor şi ale culorilor, am încercat să interpretez banda desenată cu instrumentele pe care le oferă critica literară sau istoria ideilor. În cele din urmă, prin complexitate şi miză intelectuală, banda desenată deţine anvergura de semnificaţie a unui text literar. Acolo unde graficienii ar fi văzut detaliile de arhitectură cromatică sau jocurile liniilor, eu am preferat să urmăresc personajele şi imaginarul în care ele sunt încastrate.
Ioan Stanomir